Privacy Statement

Privacy beleid

Zivier is de handelsnaam van Mofundus Interim & development B.V. met Kamer van Koophandel registratie 08160536 gevestigd Röwlerdijk 4, 7241 PJ LOCHEM, The Netherlands en samen met haar divisies en affiliates erkennen wij de belangrijkheid van de bescherming en veiligheid van uw privacy wanneer u onze website en/of webshop ('site') bezoekt. Dit privacy statement toont u de informatie die Zivier mag verzamelen, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe u bepaalde gegevens die wij verzamelen kunt corrigeren.

Als u als bezoeker kiest om u te registreren of informatie stuurt aan Zivier via deze site, staat u het gebruik van die data toe in overeenstemming met dit privacy statement. Deze site gebruikt links naar andere websites al dan niet onderhouden door Zivier. Zivier mag bovendien andere leveranciers gebruiken om volledige of delen van onze site te hosten en/of te onderhouden.

Bij vragen over dit privacy statement verzoeken wij u contact met ons te leggen.

Verzamelen van uw persoonlijke informatie

U kunt veel pagina's van onze site bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te moeten afgeven. U kunt er voor kiezen om persoonlijke informatie met Zivier te delen door het invullen van formulieren, door het versturen van e-mails of door andere manieren die van tijd tot tijd op onze site toegepast kunnen worden. De idenitificeerbare persoonlijke informatie die wij vrijwillig van u ontvangen bevat vooral uw naam en titel, e-mail adres, telefoon en informatie over uw onderneming. Bovenop de vrijwillig door u verstrekte informatie mag Zivier als zij dat wenst extra informatie verzamelen van andere informatieverstrekkers. Persoonlijke informatie die door Zivier wordt verzameld is in alle redelijkheid noodzakelijk om aan uw wensen te voldoen en om de meest relevante en doelgerichte informatie en aanbiedingen van Zivier te verstrekken en is niet bedoeld voor andere doelen. Alle informatie op deze wijze verzamelt wordt gezien als 'persoonlijke informatie'. 

Verder monitored Zivier inkomend en uitgaand dataverkeer op de site voor de ondersteuning en optimalisatie van haar site. Zivier gebruikt deze data ook om brede demografische informatie te verzamelen over bezoekers, klanten en partners in het algemeen. Zivier voorkomt zoveel als mogelijk het gebruik van sensitieve informatie (als voorbeeld geloofsovertuiging, criminele data of sexuele oriëntatie) van de site bezoekers. Wij zullen indien noodzakelijk uw absolute toestemming vragen om deze gegevens te verzamelen en te gebruiken. Het onderstaande is een lijst van voorbeelden waarvoor u kunt kiezen om persoonlijke gegevens aan Zivier te verstrekken, die Zivier mag gebruiken voor elk doel zoals bovenstaand omschreven:

  • Registreren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de site;
  • Ons contacteren voor verdere informatie over producten, diensten, evenementen en programma's of om vragen te stellen dan wel opmerkingen te maken;
  • Inschrijven om nieuwsbrieven, informatie, alerts, aanbiedingen te ontvangen;
  • Het reageren op een vacature, dan wel een open sollicitatie om bij Zivier te komen werken;
  • Deelname aan onderzoeken, promoties en wedstrijden die soms worden getoond op de site; en/of
  • Het registreren voor deelname of sponsoring van evenementen, programma's en conferenties.
Het gebruik van uw persoonlijke informatie

Zivier gebruikt persoonlijke informatie die via de site is verstrekt om met klanten, partners, prospects en andere contacten daarover te communiceren. Zivier verzamelt uw persoonlijke gegevens om een goede relatie met u op te zetten en te onderhouden en om u beter van dienst te zijn. Zivier mag uw persoonlijke informatie separaat of in combinatie met reeds bestaande informatie gebruiken.

Door uw persoonlijke gegevens vrijwillig te verstrekken staat u het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacy statement toe. In sommige situaties mag Zivier uw persoonlijke gegevens delen met betrouwbare business partners. Wij delen deze kennis alleen met  business partners om uw opdracht zorgvuldig te vervullen en zij mogen deze informatie niet gebruiken voor andere doeleinden.

Persoonlijke informatie die via deze site is verzameld mag opgeslagen en gebruikt worden in Nederland en elk ander land waar Zivier zakelijke contacten onderhoudt.

Tengevolge van  juridische en veiligheidsmaatregelen kan Zivier gevraagd worden om onder bepaalde omstandigheden persoonlijke gegevens met bevoegde instanties te delen. Zivier zal alles doen wat redelijkerwijs in haar macht ligt om geen gehoor te geven aan dit verzoek, behalve als 1) Zivier in goed vertrouwen gelooft dat daarmee een juridisch proces wordt verstoord; b) Zivier deze gegevens moet vrijgeven om de veiligheid, onderhoud en updates van de databank van Zivier en/of de werking van de Zivier applicatie(s) te garanderen; of c) in urgente omstandigheden de persoonlijke veiligheid van publiek of gebruikers van Zivier producten, diensten en de site te garanderen. Ook mag Zivier de gegevens ontsluiten ten behoeve van de verkoop van of andere samenwerking met de Zivier producten en diensten of als onderdeel van een veiligheidsaudit.

Bescherming van uw persoonlijke informatie

Zivier neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie, voorkeuren en andere via de site verzamelde informatie te beschermen en zal niet toestaan dat anderen anders dan voornoemd zonder toestemming toegang krijgen tot deze gegevens. Zivier heeft passende maatregelen genomen ten aanzien van haar server, database, backup en beveiligingstechnologie om ongewenste toegang en ongewenst gebruik te voorkomen.

U dient ook uw bijdrage te leveren aan de beveiliging van uw informatie. Uw Zivier gebruikersnaam en wachtwoord (indien gevraagd) zijn vertrouwelijk en wij bevelen aan deze nooit te delen met anderen. Ongelukkigerwijze kan Zivier gezien de aard van het internet als een publiek transmissie netwerk niet voor 100 procent de veiligheid en ongeoorloofde transmissie van uw gegevens garanderen. Daarom zijn alle gegevens die wij van u ontvangen voor uw eigen risico aan ons verstrekt. Op het moment dat wij persoonlijke informatie ontvangen neemt Zivier passsende maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen conform dit privacy statement.

Cookies

Zodra u gegevens beoordeeld of download mogen wij het bezoek aan onze site met gebruikmaking van 'cookies' traceren. Cookies zijn stukjes informatie die de site verzendt naar een aparte gegevensopslag voor analyse redenen. Cookies helpen Zivier om de site beter voor u te laten functioneren. Zivier gebruikt geen cookies om gegevens van uw computer te onttrekken. De meeste browser kunnen ingesteld worden om cookies te accepteren. U kunt ook kiezen om deze cookies te weigeren. Hierdoor kan het gebruik van de site soms niet volledig zijn.

Web Beacons

Pagina's binnen deze site kunnen electronische afbeeldingen bevatten (Web Beacons). De Web Beacons kunnen ingezet worden om uiteindelijk het aantal gebruikers en de activiteiten op de site te bepalen.

Links naar andere websites

De site kan links bevatten van andere website die in eigendom zijn van andere beheerders en niet werking onder de voorwaarden van dit privacy statement. Als u doorlinkt naar een andere website is deze privacy statement niet meer van kracht. Wij moedigen u aan om het privacy statement van elke website te lezen.

Keuzes ten aanzien van uw persoonlijke informatie

Op basis van uw vrijwilligheid om persoonlijke gegevens aan Zivier te verstrekken, zal Zivier uw gegevens gebruiken conform dit privacy statement. Wilt u op enig moment geen electronische communicatie van Zivier meer ontvangen dan hebt u de mogelijkheid om uit te schrijven van een dergelijke electronische communicatie door gebruik te maken van de daartoe bestemde link of indien deze niet aanwezig is door ons een e-mail te sturen of door het versturen van het contactformulier.

Bewaring van gegevens

De persoonlijke informatie die u hebt verstrekt aan Zivier zal net zo lang worden bewaard als nodig voor het doel waarvoor de gegevens werden verstrekt of zolang de wet dit voorschrijft.

Veranderingen van dit privacy statement

Zivier heeft het recht om dit privacy statement ieder moment te wijzigen en zonder bericht aan u. U wordt verzocht het privacy statement regelmatig te lezen. Het voortdurende gebruik van deze site nadat de veranderingen in de privacy statement zijn doorgevoerd betekent dat u de gewijzigde privacy statement hebt geaccepteerd. Zivier zal vooraf aankondigen op de homepage van de site indien er wezenlijke wijzigingen in de privacy statement worden ingevoerd.

Contact

Zivier verwelkomt vragen en commentaren op dit privacy statement.