B-VCA online cursus

€ 65,00

U bezit met het B-VCA diploma de basiskennis van veiligheid, gezondheid en milieu VGM). U weet hoe u veilig kunt werken en daarbij rekening houdend met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. 

B-VCA online cursus

U bezit met het B-VCA diploma de basiskennis van veiligheid, gezondheid en milieu VGM). U weet hoe u veilig kunt werken en daarbij ook rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen. De B-VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving in Nederland ( en Europa). U herkent onveilige situaties en handelingen. U treft maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

U kunt van alle inhoud een jaar lang gebruik maken. Nog eens even iets teruglezen of de laatste wijzigingen nog even meepakken. Weg met dikke boeken en onduidelijke theorie. Nu leert u in uw eigen tempo op het moment dat u dat wilt. De tijden, waarop u deze complete cursus volgt, bepaalt u zelf en de totale studietijd is ongeveer 15 uur. Uiteraard kunt u stoppen wanneer u wilt en weer verder gaan bij de vraag waar u gebleven bent. De onderwerpen, die behandeld worden, zijn:

                                               B-VCA Arbeidsomstandigheden Wet

                                               B-VCA Risico’s en preventie      

                                               B-VCA Gevaarlijke stoffen en vergiftiging          

                                               B-VCA Etikettering en veiligheidsmaatregelen

                                               B-VCA Veilig werken met elektriciteit  

                                               B-VCA Brand- en explosiegevaar            

                                               B-VCA Bijzondere werkomstandigheden           

                                               B-VCA Werkplek eisen

                                               B-VCA Preventie

                                                

                                               B-VCA Proefexamen     I             

                                               B-VCA Proefexamen     II

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.B-VCA online cursus
Uw waardering

Basisveiligheid voor operationele medewerkers.

Goede kennis van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) kan worden afgesloten met een B-VCA diploma.

Informatie
Mofundus biedt iedere persoon en elke organisatie de gelegenheid om op elk moment in elke taal elk onderwerp met aantoonbaar resultaat te (laten) leren, waarbij kosten niet als een belemmering ervaren mogen worden.

Permanente educatie
De ontwikkeling van mens en organisatie is een permanente beweging. De ene keer met meer effect

dan de andere keer, maar altijd in beweging. Het faciliteren van dit leerproces is niet alleen meer voorbehouden aan leidinggevenden; iedereen draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid. 

Collegiaal leren, online leren, klassikaal leren, serieus gaming, meester-gezel leren en veel andere leervormen worden samengebundeld in de term blended learning. Wij leren het beste volgens onze eigen voorkeursleerstijl. 

In effectief leren staat de vraag centraal
Bij vraaggestuurd en doelgericht leren staat de vraag centraal en de antwoorden voorzien in informatie en uitleg. Alle online cursussen zijn in deze vorm van leren opgebouwd. Wij gaan er vanuit dat de vraag de basis vormt van elk leerproces.

Om een professioneel antwoord te bieden aan de voorkeur van de cursist bevatten de online cursussen vele vraagsoorten en verschillende vormen van antwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van tekst, beeldmateriaal, video, pdf documenten, geluid en grafieken. Het interactieve leren krijgt extra impulsen door virtual class, video-bellen, chatfuncties en kennisfora.

Elke vraag met bijbehorende antwoorden en uitleg (tekst, grafieken, beeldmateriaal, video, geluid) brengt de cursist verder in het leerprogramma. De motivatie is groot door het directe inzicht in resultaat en door de presentatie. Het vraaggestuurd leren is overigens zo ontworpen, dat lesstof vooraf niet meer nodig is.

Zodra een leerprogrammaonderdeel foutloos is afgerond, is er een kenniscertificaat met een instelbare geldigheidsduur beschikbaar. Kenniscertificaten kunnen worden gedownload en uitgeprint. 

Het is algemeen bekend dat helaas veel van de opgedane kennis binnen een jaar niet meer paraat is als het te weinig wordt gebruikt. Bij Mofundus kan iedereen het online leerprogramma blijven uitvoeren; ook na een succesvolle afsluiting van het programmaonderdeel.

Pluspunten van de Mofundus online cursussen

-          De cursist kan zich in het eigen tempo de leerstof leren en de vragen doorlopen;
-          De cursist kan de leerstof net zo vaak maken als hij/zij wenst;
-          De cursist kan zelf bepalen in welke volgorde hij de programmaonderdelen bestudeert;
-          De cursist kan tussentijds pauzeren en later op die plek in het leerprogramma verder gaan.

De beoordeling van de kwaliteit van de vragen / antwoorden en de samenstelling van de leerprogramma’s worden door kennisexperts en opleidingskundigen uitgevoerd.

Kennis is als het product van leren, de som van informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden en daarmee veel meer dan informatie alleen.