BHV voor volwassenen - complete online cursus

€ 45,00

U beschikt een heel jaar lang over alle informatie in dit leerprogramma. Bovendien komen er in dat jaar diverse aanvullingen waarover u bericht krijgt. 

U beschikt een heel jaar lang over alle informatie in dit leerprogramma. Bovendien komen er in dat jaar diverse aanvullingen waarover u bericht krijgt. Dit zeer uitgebreide programma is voor uw veiligheid en dat van anderen. Met deze kennis over BHV bent u in staat om direct mee te doen aan de verkorte praktijkbijeenkomst en kunt u op voordelige wijze ook uw praktijkcertificaat behalen.

In dit zeer volledige leerprogramma treft u de volgende onderdelen aan:

- EHBO Basis
- Niet - spoedeisende letsels
- Niet - spoedeisende Eerste Hulp
- EHBO uitgebreid
- Spoedeisende letsels
- Spoedeisende Eerste hulp
- Reanimatie
- BHV acties tijdens brand
- Theorie branden
- Theorie blussen
- Brandbestrijding op de weg
- Ontruiming en ontruimingsplannen

Deze 18 onderdelen samen bieden u alle informatie voor de goede uitoefening van de BHV-taken. Deze online cursus geeft recht op deelname aan BHV Herhalingscursus en de BHV Basiscursus.

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.BHV voor volwassenen - complete online cursus
Uw waardering

Voor iedere beginnende en ervaren BHV-er en iedereen, die graag wil weten hoe te handelen in omstandigheden waarin Bedrijfshulpverlening is geboden.

Ook mensen die niet direct gecertificeerd willen worden, maar juist wel de theorie willen snappen van een adequate hulpverlening. U kunt een jaar lang gebruik maken van deze leerbundel en nog even opnieuw kijken of u na een paar maanden alles nog weet. U krijgt bericht als er aanvullende vragen zijn gepubliceerd.

Nadat u zich de informatie uit de leermodulen eigen hebt gemaakt, beschikt u over voldoende kennis om adequaat te kunnen reageren in situaties waarin bedrijfshulpverlening is geboden.

Informatie
Mofundus biedt iedere persoon en elke organisatie de gelegenheid om op elk moment in elke taal elk onderwerp met aantoonbaar resultaat te (laten) leren, waarbij kosten niet als een belemmering ervaren mogen worden.

Permanente educatie
De ontwikkeling van mens en organisatie is een permanente beweging. De ene keer met meer effect

dan de andere keer, maar altijd in beweging. Het faciliteren van dit leerproces is niet alleen meer voorbehouden aan leidinggevenden; iedereen draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid. 

Collegiaal leren, online leren, klassikaal leren, serieus gaming, meester-gezel leren en veel andere leervormen worden samengebundeld in de term blended learning. Wij leren het beste volgens onze eigen voorkeursleerstijl. 

In effectief leren staat de vraag centraal
Bij vraaggestuurd en doelgericht leren staat de vraag centraal en de antwoorden voorzien in informatie en uitleg. Alle online cursussen zijn in deze vorm van leren opgebouwd. Wij gaan er vanuit dat de vraag de basis vormt van elk leerproces.

Om een professioneel antwoord te bieden aan de voorkeur van de cursist bevatten de online cursussen vele vraagsoorten en verschillende vormen van antwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van tekst, beeldmateriaal, video, pdf documenten, geluid en grafieken. Het interactieve leren krijgt extra impulsen door virtual class, video-bellen, chatfuncties en kennisfora.

Elke vraag met bijbehorende antwoorden en uitleg (tekst, grafieken, beeldmateriaal, video, geluid) brengt de cursist verder in het leerprogramma. De motivatie is groot door het directe inzicht in resultaat en door de presentatie. Het vraaggestuurd leren is overigens zo ontworpen, dat lesstof vooraf niet meer nodig is.

Zodra een leerprogrammaonderdeel foutloos is afgerond, is er een kenniscertificaat met een instelbare geldigheidsduur beschikbaar. Kenniscertificaten kunnen worden gedownload en uitgeprint. 

Het is algemeen bekend dat helaas veel van de opgedane kennis binnen een jaar niet meer paraat is als het te weinig wordt gebruikt. Bij Mofundus kan iedereen het online leerprogramma blijven uitvoeren; ook na een succesvolle afsluiting van het programmaonderdeel.

Pluspunten van de Mofundus online cursussen

-          De cursist kan zich in het eigen tempo de leerstof leren en de vragen doorlopen;
-          De cursist kan de leerstof net zo vaak maken als hij/zij wenst;
-          De cursist kan zelf bepalen in welke volgorde hij de programmaonderdelen bestudeert;
-          De cursist kan tussentijds pauzeren en later op die plek in het leerprogramma verder gaan.

De beoordeling van de kwaliteit van de vragen / antwoorden en de samenstelling van de leerprogramma’s worden door kennisexperts en opleidingskundigen uitgevoerd.

Kennis is als het product van leren, de som van informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden en daarmee veel meer dan informatie alleen.