Digital Awareness

€ 50,00

In de veranderende wereld door de kracht van digitalisering, zijn er naast kansen ook risico’s om rekening mee te houden. Nadrukkelijk vragen beveiligingsrisico’s van persoonlijke data en systemen van organisaties aandacht van het topmanagement.

Deze E-Learning maakt u meer bewust van Digitale risico’s en welke consequenties dit kan hebben voor individu en organisatie.

Het bewust maken van de organisatie van deze risico’s is één van de onderdelen van de AVG die 25 mei van kracht zal zijn. 

De cursist wordt geconfronteerd met allerlei situaties die binnen organisaties voorkomen.

Iedere situatie wordt geïllustreerd door foto’s of video’s.

Onder meer de volgende onderwerpen passeren de revue: 

  • Phising
  • Identiteit beschermen op internet
  • Hoe met Wifi omgaan
  • On-line betalingen
  • Hackers
  • Etc. 

Na het beantwoorden van iedere vraag krijgt de cursist tekst en uitleg. 

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.Digital Awareness
Uw waardering

Leiding en medewerkers van organisaties die tegen een beperkte investering een plaats- en tijdsonafhankelijke toets in willen zetten om bewustzijn te stimuleren en het belang van naleving van bestaande procedures te onderstrepen. Draagt ook bij aan de bescherming van het individu in zijn of haar privé-situatie.

Men krijgt een certificaat met een score. Onafhankelijk van de wens van een organisatie kan in een eigen omgeving kennisontwikkeling gestructureerd verder worden gezet c.q. onderhouden.

WWW.DIGITSAFE.eu , Hendrik Klinkert en Léon Nijhof (Senior international professionals).

De digitale wereld vraagt om regulering. Er zijn voldoende gevallen van misbruik van persoonsgegevens bekend. De eenvoud waarmee dit soms gepaard gaat is zorgwekkend. Maatregelen zijn dus nodig.

Alles dichttimmeren kan onwerkbare situaties opleveren met onevenredige kosten, tegelijkertijd bedreigt verwaarlozing van digitale risico’s de continuïteit.

Mogelijkheden als het meten van de bekendheid met digitale risico's van uw medewerkers, alsmede de volwassenheid van de organisatie op het punt van cyber security, zorgen voor een focus op het aanvullen van wat reeds staat in plaats van alles overhoop te gooien.

Wij begrijpen managementvraagstukken vanuit onze senior managementervaring. Wij zijn gewend om al dan niet in combinatie met specialisten in de directiekamer met u mee te denken over uw beleid op het gebied van digitalisering.

Wij beschikken over softwareoplossingen voor de multinational alsmede MKB+.

Ook kunt u profiteren van onze meerwaarde doordat wij bedrijf breed denken, analyseren en doorgronden. Ook kunnen wij, voor zover nodig, de juiste specialist voordragen vanuit ons sterke netwerk. Dit alles natuurlijk gericht op implementatie