Heftruck- en Reachtruckcertificaat theoriecursus compleet

€ 45,00

U werkt onder bepaalde arbeidsomstandigheden en daarbij staan veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werk centraal. Deze online cursus biedt alle theorie behorend bij het certificaat heftruckchauffeur en reachtruckchauffeur.

Heftruck- en Reachtruckcertificaat

U werkt onder bepaalde arbeidsomstandigheden en daarbij staan veiligheid, gezondheid en welzijn bij het werk centraal. Deze online cursus biedt alle theorie behorend bij het certificaat heftruckchauffeur en reachtruckchauffeur goed overzichtelijk aan en u kunt van alle inhoud een jaar lang gebruik maken. Nog eens even iets teruglezen of de laatste wijzigingen nog even meepakken. Weg met dikke boeken en onduidelijke theorie. Nu leert u in uw eigen tempo op het moment dat u dat wilt.

De tijden, waarop u deze complete cursus volgt, bepaalt u zelf en de totale studietijd is ongeveer 15 uur. Uiteraard kunt u stoppen wanneer u wilt en dan weer verder gaan bij de vraag waar u gebleven bent. De cursus is speciaal geschreven voor en door mensen uit de praktijk. De onderwerpen, die worden behandeld, zijn: 

  • Aandrijving en het dagelijks onderhoud van batterij, motor, enz.
  • Arbeidsomstandighedenwet en Veiligheid
  • Transportmiddelen
  • Hefwerktuigen, lastgrafieken en belasting heftruck
  • Transport en opslag
  • Veiligheid en verkeersvoorschriften

Bovendien bevat deze cursus twee examenmodules, die als oefenexamens kunnen dienen. U bent daarom voor de praktijkdag(en) goed voorbereid en kunt met een gerust gevoel aan de theorietoets beginnen die aan het begin van de praktijkbijeenkomst wordt afgenomen.

De cursus is zo leuk opgebouwd. Niet eerst allerlei droge stof! Nee, gelijk de vragen met uitgebreide toelichting en voorzien van video, foto's en grafieken.

Waarom het risico lopen om tijdens de praktijkbijeenkomst niet te slagen vanwege theoretische achterstand als u de theorie thuis allemaal kunt leren? Deze cursus maakt het u gemakkelijk. Door de 277 vragen en antwoorden verdeelt over 13 blokken weet u zeker dat u alle theorie beheerst. Na elk blok kunt u het kenniscertificaat dat op uw naam staat downloaden als bewijs van uw kennis. De kenniscertificaten hebben een geldigheidsduur van een jaar.

 Aansluitend volgt u of uw medewerker de praktijkdag(en) Reachtruck of Heftruck, die op diverse locaties en data in Nederland gegeven wordt door:

A. Blom Opleidingen. U kunt zich direct inschrijven via onze webshop of
B. de praktijkopleiding van uw onderneming of
C. andere externe opleiders van uw keuze.

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.Heftruck- en Reachtruckcertificaat theoriecursus compleet
Uw waardering

Voor iedereen vanaf 16 jaar die een certificaat voor het besturen van een heftruck en/of reachtruck moet behalen, al over enige ervaring beschikt en in staat is zelfstandig te leren met behulp van de computer.

Iedereen die veilig en verantwoord met een heftruck en/of reachtruck om dient te gaan en daarbij eerst de theorie wil leren voordat er ingeschreven wordt op een praktijkdag. De praktijkdag(en) kunt u plannen bij de praktijkopleider van uw keuze.

 Theorie leren wordt op deze manier een feestje!

U kent de theorie die behoort bij het heftruck- en/of reachtruckcertificaat en bent uitstekend voorbereid voor de kennistoets, die op de praktijkdag(en) wordt afgenomen.

Ook de eventuele nieuwe aanpassingen en uitbreiding van theorievragen kunt u een jaar lang doorlezen in de vorm van deze cursus.

U blijft gewoon goed op de hoogte van het rijden met uw heftruck en/of reachtruck.

U weet echt waar het over gaat!

Opleider Zivier

Zivier biedt iedere persoon en elke organisatie de gelegenheid om op elk moment in elke taal elk onderwerp met aantoonbaar resultaat te (laten) leren, waarbij kosten niet als een belemmering ervaren mogen worden.

Permanente educatie
De ontwikkeling van mens en organisatie is een permanente beweging. De ene keer met meer effect dan de andere keer, maar altijd in beweging. Het faciliteren van dit leerproces is niet alleen meer voorbehouden aan leidinggevenden; iedereen draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid.

Collegiaal leren, online leren, klassikaal leren, serieus gaming, meester-gezel leren en veel andere leervormen worden samengebundeld in de term blended learning. Wij leren het beste volgens onze eigen voorkeursleerstijl.

In effectief leren staat de vraag centraal
Bij vraaggestuurd en doelgericht leren staat de vraag centraal en de antwoorden voorzien in informatie en uitleg. Alle online cursussen zijn in deze vorm van leren opgebouwd. Wij gaan er vanuit dat de vraag de basis vormt van elk leerproces.

Om een professioneel antwoord te bieden aan de voorkeur van de cursist bevatten de online cursussen vele vraagsoorten en verschillende vormen van antwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van tekst, beeldmateriaal, video, pdf documenten, geluid en grafieken. Het interactieve leren krijgt extra impulsen door virtual class, video-bellen, chatfuncties en kennisfora.

Elke vraag met bijbehorende antwoorden en uitleg (tekst, grafieken, beeldmateriaal, video, geluid) brengt de cursist verder in het leerprogramma. De motivatie is groot door het directe inzicht in resultaat en door de presentatie. Het vraaggestuurd leren is overigens zo ontworpen, dat lesstof vooraf niet meer nodig is.

Zodra een leerprogrammaonderdeel foutloos is afgerond, is er een kenniscertificaat met een instelbare geldigheidsduur beschikbaar. Kenniscertificaten kunnen worden gedownload en uitgeprint.

Het is algemeen bekend dat helaas veel van de opgedane kennis binnen een jaar niet meer paraat is als het te weinig wordt gebruikt. Bij Zivier kan iedereen het online leerprogramma blijven uitvoeren; ook na een succesvolle afsluiting van het programmaonderdeel.

Pluspunten van de Zivier online cursussen

-          De cursist kan zich in het eigen tempo de leerstof leren en de vragen doorlopen

-          De cursist kan de leerstof, oefeningen of programmaonderdelen net zo vaak maken als hij/zij wenst

-          De cursist kan zelf bepalen in welke volgorde hij de programmaonderdelen bestudeert of deze volgorde wordt vastgezet.

-          De cursist kan tussentijds pauzeren en later op die plek in het leerprogramma verder gaan

De beoordeling van de kwaliteit van de vragen / antwoorden en de samenstelling van de leerprogramma’s worden door kennisexperts en opleidingskundigen uitgevoerd.

Kennis is als het product van leren, de som van informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden en daarmee veel meer dan informatie alleen.