NEN3140 VP

€ 85,00

De online cursus bestaat uit kennis over de veiligheidseisen vastgelegd voor het gebruik van elektrische installaties of het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties. Personen halen het verplichte NEN3140 certificaat om aan te tonen dat zij in staat zijn om op een verantwoorde manier aan elektrotechnische installaties te werken.

NEN3140 VP

De NEN 3140 VP, "Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning", is de Nederlandse norm (NEN) voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied.

Zorg dat het veilig is en zorg dat het veilig blijft.
Het werken met of aan elektrotechnische installaties is niet zonder gevaar. De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is de veilige situatie te waarborgen.

De NEN 3140 wordt door de arbeidsinspectie (ISZW) beschouwd als een invulling van de wettelijke verplichtingen van onder ander artikel 3.5 van het arbeidsomstandighedenbesluit. De verwijzing naar normen staat niet meer in de arbeidsomstandighedenregeling.

Werknemers dienen zich hieraan te houden. Werkgevers dienen aan te tonen dat alles in het werk gesteld is dit mogelijk te maken. De norm gaat primair over werkprocedures.

Het toepassingsgebied is elektrische installaties, machines en gereedschappen. Toegepast in fabrieken, kantoren, woonhuizen, bouwplaatsen, schepen enzovoorts. Het betreft hier spanningen van ten hoogste 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.

U kunt van alle inhoud een jaar of langer gebruik maken. Nog eens even iets teruglezen of de laatste wijzigingen nog even meepakken. Weg met dikke boeken en onduidelijke theorie. Nu leert u in uw eigen tempo op het moment dat u dat wilt. De tijden, waarop u deze complete cursus volgt, bepaalt u zelf en de totale studietijd is ongeveer 15 uur. Uiteraard kunt u stoppen wanneer u wilt en weer verder gaan bij de vraag waar u gebleven bent.

De online cursus bestaat uit de volgende modulen:

-          Regelgeving en Arbowetgeving
-          Gevaren van elektriciteit
-          Eisen aan de werkplek en personen
-          Werken spanningsloos en onder spanning
-          Veilig werken
-          Hulpmiddelen
-          Risicoverhogende omstandigheden
-          Het beheren en inspecteren
-          2 Proefexamens NEN3140 

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.NEN3140 VP
Uw waardering

De online cursus is afgestemd op de specifieke doelgroep, nl. de Vakbekwaam Persoon. De persoon heeft minimaal een lagere elektrotechnische opleiding en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een eigen takenpakket, bijvoorbeeld de functie elektromonteur, storingsmonteur of installateur.

De theorie bereidt u voor op het officiële examen en met het volgen van een Zivier online cursus krijgt u de beste voorbereiding om het NEN 3140 certificaat snel en tegen de laagste kosten te halen.

Informatie
Mofundus biedt iedere persoon en elke organisatie de gelegenheid om op elk moment in elke taal elk onderwerp met aantoonbaar resultaat te (laten) leren, waarbij kosten niet als een belemmering ervaren mogen worden.

Permanente educatie
De ontwikkeling van mens en organisatie is een permanente beweging. De ene keer met meer effect

dan de andere keer, maar altijd in beweging. Het faciliteren van dit leerproces is niet alleen meer voorbehouden aan leidinggevenden; iedereen draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid. 

Collegiaal leren, online leren, klassikaal leren, serieus gaming, meester-gezel leren en veel andere leervormen worden samengebundeld in de term blended learning. Wij leren het beste volgens onze eigen voorkeursleerstijl. 

In effectief leren staat de vraag centraal
Bij vraaggestuurd en doelgericht leren staat de vraag centraal en de antwoorden voorzien in informatie en uitleg. Alle online cursussen zijn in deze vorm van leren opgebouwd. Wij gaan er vanuit dat de vraag de basis vormt van elk leerproces.

Om een professioneel antwoord te bieden aan de voorkeur van de cursist bevatten de online cursussen vele vraagsoorten en verschillende vormen van antwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van tekst, beeldmateriaal, video, pdf documenten, geluid en grafieken. Het interactieve leren krijgt extra impulsen door virtual class, video-bellen, chatfuncties en kennisfora.

Elke vraag met bijbehorende antwoorden en uitleg (tekst, grafieken, beeldmateriaal, video, geluid) brengt de cursist verder in het leerprogramma. De motivatie is groot door het directe inzicht in resultaat en door de presentatie. Het vraaggestuurd leren is overigens zo ontworpen, dat lesstof vooraf niet meer nodig is.

Zodra een leerprogrammaonderdeel foutloos is afgerond, is er een kenniscertificaat met een instelbare geldigheidsduur beschikbaar. Kenniscertificaten kunnen worden gedownload en uitgeprint. 

Het is algemeen bekend dat helaas veel van de opgedane kennis binnen een jaar niet meer paraat is als het te weinig wordt gebruikt. Bij Mofundus kan iedereen het online leerprogramma blijven uitvoeren; ook na een succesvolle afsluiting van het programmaonderdeel.

Pluspunten van de Mofundus online cursussen

-          De cursist kan zich in het eigen tempo de leerstof leren en de vragen doorlopen;
-          De cursist kan de leerstof net zo vaak maken als hij/zij wenst;
-          De cursist kan zelf bepalen in welke volgorde hij de programmaonderdelen bestudeert;
-          De cursist kan tussentijds pauzeren en later op die plek in het leerprogramma verder gaan.

De beoordeling van de kwaliteit van de vragen / antwoorden en de samenstelling van de leerprogramma’s worden door kennisexperts en opleidingskundigen uitgevoerd.

Kennis is als het product van leren, de som van informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden en daarmee veel meer dan informatie alleen.