Preventietool Mentaal Verzuim

€ 495,00

Preventietool Mentaal Verzuim met behulp van de Werkenergieanalyse

Een helder rapport met prioriteitenplan waar de medewerker gericht met de leidinggevende of HRM-manager in gesprek kan gaan. Hierbij bepaalt de medewerker zelf wat hij wel of niet wilt laten zien uit de werkenergieanalyse.

Het belangrijkste doel van de werkenergieanalyse is inzicht geven in de energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. Tevens wordt duidelijk op welke aspecten de medewerker wel of geen invloed heeft. Hierdoor kan de medewerker samen met de coach bepalen welke concrete acties hij kan nemen om meer plezier en energie in het werk te krijgen.

De werkenergieanalyse bestaat uit zeven stappen

  • Je krijgt inzicht in hoe bevlogen je bent in je werk 
  • Je krijgt inzicht in jouw eigen energie- en stressbronnen 
  • Je krijgt inzicht in waar je wel of geen invloed op hebt 
  • Je krijgt inzicht in wat voor jou zinvol is in je werk 
  • Je ontdekt jouw werkenergiebalans op functieniveau 
  • Je ontdekt jouw flowgrafiek op functieniveau 
  • Je maakt een persoonlijk prioriteitenplan 
  • Jouw persoonlijke rapportage

Alle antwoorden die de medewerker invult worden alleen getoond aan de coach. Deze analyse wordt niet aan de werkgever of aan derden verstrekt. Nadat de medewerker alle vragen heeft beantwoord, ontvang deze automatisch de rapportage in zijn email. De coach ontvangt deze rapportage ook zodat zij beiden dezelfde gegevens hebben tijdens het coachgesprek.

De rapportage wordt met de coach doorgenomen, waardoor zij samen belangrijke conclusies kunnen vaststellen. Tijdens dit coachgesprek maakt de medewerker aantekeningen in zijn persoonlijke prioriteitenplan. Hierdoor kan de medewerker na afloop direct aan de slag met concrete acties om meer plezier en energie in zijn werk te krijgen. Doordat hij helder krijgt wat de wensen zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=klJszXwQBwo

Tijdsduur: 45 minuten online invullen en 1,5 uur bespreking werkernergieanalyse met de coach.

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.Preventietool Mentaal Verzuim
Uw waardering

Voor de HR of leidinggevende die een mentaal verzuimsignaal bij de medewerker heeft herkend. Een op wetenschappelijke basis ontwikkelde tool die de medewerker inzicht geeft in de huidige werksituatie en zelf de regie neemt om te voorkomen dat hij wegens mentaal verzuim uitvalt.

Een helder rapport met prioriteitenplan waar de medewerker gericht met de leidinggevende of HRM-manager in gesprek kan gaan. Hierbij bepaalt de medewerker zelf wat hij wel of niet wilt laten zien uit de werkenergieanalyse.

Opleider: De Lange & Partners training en coaching

De Lange & Partners biedt u alle mogelijkheden om verandering door te maken als individu, professional of bedrijf. De formule is eenvoudig: u kunt direct doorlinken naar onze opties voor persoonlijke aanpak, of verder lezen als u op zoek bent naar een team-aanpak.