ADR online cursus

€ 32,50

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. In deze leertoetsen behandelen we alles rondom de informatie over de gevaren van de producten en de veilige omgang ermee op basis van dit verdrag. In de loop der jaren zijn de eisen en voorschriften aangescherpt.

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. In deze leertoetsen behandelen we alles rondom de informatie over de gevaren van de producten en de veilige omgang ermee op basis van dit verdrag. In de loop der jaren zijn de eisen en voorschriften aangescherpt. De bekende gezondheidseffecten als gevolg van onder meer verwerking van asbest en oplosmiddelen-houdende producten hebben de vraag naar toxicologische informatie doen toenemen.

In deze bundel vindt u de volgende leertoetsen:

- VIB (veiligheidsinformatiebladen)

- Basiskennis chemie en natuurkunde

- Gevaarlijke stoffen

- Achtergrondinformatie over etikettering en gevaarsymbolen*

- Voorzorgsmaatregelen bij het laden en lossen*

* Deze leertoetsen zullen op een later moment worden toegevoegd. U ontvangt gericht wanneer deze beschikbaar zijn.

Schrijf uw eigen review
Uw beoordeling stellen wij zeer op prijs.ADR online cursus

Deze bundel is gericht op iedereen die werkzaam is in de transportsector en daarbij te maken heeft met het vervoeren van gevaarlijke stoffen.

Na het maken van deze bundel heeft u kennis van gevaarlijke stoffen, weet u hoe u informatiebladen moet lezen en weet u hoe u gevaarlijke stoffen op een veilige manier kunt vervoeren.

Opleider Zivier

Zivier biedt iedere persoon en elke organisatie de gelegenheid om op elk moment in elke taal elk onderwerp met aantoonbaar resultaat te (laten) leren, waarbij kosten niet als een belemmering ervaren mogen worden.

Permanente educatie
De ontwikkeling van mens en organisatie is een permanente beweging. De ene keer met meer effect dan de andere keer, maar altijd in beweging. Het faciliteren van dit leerproces is niet alleen meer voorbehouden aan leidinggevenden; iedereen draagt hierbij een eigen verantwoordelijkheid.

Collegiaal leren, online leren, klassikaal leren, serieus gaming, meester-gezel leren en veel andere leervormen worden samengebundeld in de term blended learning. Wij leren het beste volgens onze eigen voorkeursleerstijl.

In effectief leren staat de vraag centraal
Bij vraaggestuurd en doelgericht leren staat de vraag centraal en de antwoorden voorzien in informatie en uitleg. Alle online cursussen zijn in deze vorm van leren opgebouwd. Wij gaan er vanuit dat de vraag de basis vormt van elk leerproces.

Om een professioneel antwoord te bieden aan de voorkeur van de cursist bevatten de online cursussen vele vraagsoorten en verschillende vormen van antwoorden. Er wordt gebruik gemaakt van tekst, beeldmateriaal, video, pdf documenten, geluid en grafieken. Het interactieve leren krijgt extra impulsen door virtual class, video-bellen, chatfuncties en kennisfora.

Elke vraag met bijbehorende antwoorden en uitleg (tekst, grafieken, beeldmateriaal, video, geluid) brengt de cursist verder in het leerprogramma. De motivatie is groot door het directe inzicht in resultaat en door de presentatie. Het vraaggestuurd leren is overigens zo ontworpen, dat lesstof vooraf niet meer nodig is.

Zodra een leerprogrammaonderdeel foutloos is afgerond, is er een kenniscertificaat met een instelbare geldigheidsduur beschikbaar. Kenniscertificaten kunnen worden gedownload en uitgeprint.

Het is algemeen bekend dat helaas veel van de opgedane kennis binnen een jaar niet meer paraat is als het te weinig wordt gebruikt. Bij Zivier kan iedereen het online leerprogramma blijven uitvoeren; ook na een succesvolle afsluiting van het programmaonderdeel.

Pluspunten van de Zivier online cursussen

-          De cursist kan zich in het eigen tempo de leerstof leren en de vragen doorlopen

-          De cursist kan de leerstof, oefeningen of programmaonderdelen net zo vaak maken als hij/zij wenst

-          De cursist kan zelf bepalen in welke volgorde hij de programmaonderdelen bestudeert of deze volgorde wordt vastgezet.

-          De cursist kan tussentijds pauzeren en later op die plek in het leerprogramma verder gaan

De beoordeling van de kwaliteit van de vragen / antwoorden en de samenstelling van de leerprogramma’s worden door kennisexperts en opleidingskundigen uitgevoerd.

 Kennis is als het product van leren, de som van informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden en daarmee veel meer dan informatie alleen.

Anderen vonden deze producten ook interessant.